ارزیابی فرآیندها
توانمندی فرایند، نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی رسمی‌ شدن و بهینه‌ بودن فرایندهاست. فواید توانمندی فرایندی عبارت است از:
• آشکار بودن توالی رسمی کارها
• مدیریت بر اساس نشان‌گرها و شاخص‌ها
• بهینه‌سازی و بهبود پیوسته
ارزیابی رضایت کارکنان
رضایت سنجی کارکنان به معنای شناخت مسائل و مشکلات کارمندان ، شنیده شدن حرف‌های آنان،یافتن بازخوردهای مستقیم به جای حدس زدن درباره احساسات کارمندان، تشویق کردن ارتباط باز با کارمندان، بررسی میزان رضایت کارمندان در طول زمان، پیش‌بینی و جلوگیری از خروج احتمالی کارکنان می‌باشد.
رضایت سنجی مسافران
ارزیابی نتایج مشتریان عبارتی هست که در مسیر تعالی سازمانی، برای اندازه‌گیری میزان برآورده شدن انتظارات مشتریان از آن استفاده می‌شود.
اخبار

مرحله اول سازمان پلتفرمی مترو خاتمه یافت

مرحله اول سازمان پلتفرمی مترو خاتمه یافت

مرحله اول سازمان پلتفرمی مترو خاتمه یافت